Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami

Znowelizowane przepisy wchodzą w życie z dniem 4 czerwca 2018 roku i będą dotyczyć osób, które po tym dniu odbiorą swój pierwszy dokument prawa jazdy kategorii B. Największe zmiany i obostrzenia związane są z wprowadzeniem okresu próbnego. Nowa ustawa nakłada także obowiązek odbycia dodatkowego kursu teoretycznego doszkalającego oraz szkolenia praktycznego, co stanowi dodatkowe koszty dla młodego kierowcy.

Dwuletni okres próbny dla nowych kierowców

Osoby, które pierwszy raz uzyskają prawo jazdy kategorii B zostaną objęte 2-letnim okresem próbnym. Okres ten liczony będzie od dnia odebrania przez kierowcę dokumentu prawa jazdy. Jeżeli w czasie trwania okresu próbnego kierujący popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego, potwierdzone mandatami lub prawomocnymi wyrokami sądu, wówczas okres próbny zostanie wydłużony o kolejne dwa lata. Dopuszcza się nawet kilka takich przedłużeń.

Obostrzenia obowiązujące przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego

Zielony listek - samochód, którym będzie poruszał się młody kierowca musi zostać oznakowany z tyłu i z przodu okrągłą naklejką zielonego liścia klonowego na białym tle.
Limity prędkości - 50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na drodze ekspresowej dwujezdniowej i autostradzie.
Zakaz pracy jako kierowca - młody kierowca nie będzie mógł przez ten czas pracować w charakterze kierowcy kategorii B, ani wykonywać działalności gospodarczej opartej na kierowaniu pojazdem kategorii B.

Kurs i szkolenie między 4. a 8. miesiącem posiadania prawa jazdy

Teoretyczny kurs doszkalający - ma trwać dwie godziny i kosztować 100 zł. Jego tematyka obejmie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, problematykę wypadków drogowych oraz psychologiczne aspekty uczestniczenia w ruchu drogowym i kierowania pojazdem. Kurs teoretyczny będzie prowadzony przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
Szkolenie praktyczne - ma mieć formę jednej godziny ćwiczeń praktycznych i kosztować 200 zł. Szkolenie obejmie tematykę zagrożeń w ruchu drogowym, gdzie młodemu kierowcy przedstawione zostaną niebezpieczeństwa wynikające z niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Szkolenia praktyczne prowadzić będą ośrodki doskonalenia techniki jazdy.